Цэцээ гүн дээр гарлаа

Нэгэн нөхрийн маань насан баяр болж бидний хэсэг нөхөд Цэцээ гүний орой дээр гарлаа.
1
Үүлтэй тэнгэрээс доогуур, үзүүртэй модон дунд, цан хүүргээ савсуулсаар, цас мөсний оронд авхуулсан зураг

14 thoughts on “Цэцээ гүн дээр гарлаа”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>