FIFA Street 3

FIFA Street 3 гэж нэг айхар тоглоом гарчээ. Тэгээд сонирхоод үзэж байтал амьдаар хөл бөмбөгийн машин болчихсон хэдэн залуучуудын тухай видео үзэв. Үнэхээр гайхалтай юм. Өөрсдөө үзээд санаа оноогоо бичээрэй. Би турчихаад хамгийн түрүүнд ингэж сурнаа…

6 thoughts on “FIFA Street 3”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>