Эрчүүд хүүхнүүдийн ялгаа оршивой 3

Хайнэкэнийхэний хийсэн реклам хүмүүст маш их хүрсэн тул Бавариа тэдэнтэй барьцаж ийм реклам хийжээ.

Тэгсэн хэдэн залуус гэртээ ийм хөргөгч хийжээ. аймшигтай. Охид хөвгүүдээ!! Гэртээ үүнийг хийж болохгүй.

One thought on “Эрчүүд хүүхнүүдийн ялгаа оршивой 3”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>