Ордос

Өвөр монголын ордост 6 тэрбум тонн нөөцтэй нүүрсний орд олдож хятадын засгийн газраас Ордост шинэ хот байгуулах шийд гаргасан аж. 5 жилийн дотор 1 сая хүн амьдрах хот байгуулсан байна. Энд одоогоор цэвэрлэгч барилгачин гэх мэт цөөн хэдэн хүн л байгаа болохоор Сүнсний хот гэх болжээ. Ордосын GDP нь 16.85 тэрбум доллар болж хятадад нэгт орсон байна. Ордосын бас нэг баялаг нь дээд зэргийн ноолууртай цагаан ямаанууд аж. Ноолуур, нүүрс хоёроо л гол бүтээгдэхүүн болгон хөгжүүлж байгаа аж. Хэдийгээр одоогоор хүн байхгүй ч үргэлжлүүлэн байшин барилга тасралтгүй баригдсаар

Манай 5 толгой бас 6 тэрбум тонны нөөцтэй гэж байгааа…

One thought on “Ордос”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>