Цэцээ гүн дээр гарлаа

Нэгэн нөхрийн маань насан баяр болж бидний хэсэг нөхөд Цэцээ гүний орой дээр гарлаа.
1
Үүлтэй тэнгэрээс доогуур, үзүүртэй модон дунд, цан хүүргээ савсуулсаар, цас мөсний оронд авхуулсан зураг