Хүний биений тухай товч

Хүний бие цогцос нь нарийн тооцоологдсон махбодь бөгөөд хэрэггүй буюу илүү зүйл гэдэг нь хүний өөрийн бодож олсон хий зүйл гэж үзэхэд болно. Аливаа юм нүдэнд үзэгдэж харагдах гадаад шинж хэлбэр, дотоод агуулга буюу энэ хэлбэрийг бий болгож байгаа олон төрлийн шалтгаануудтай. Continue reading Хүний биений тухай товч